ประวัติบริษัทฯ

ก่อตั้งในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้อปเท็นเทรดดิ้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2524 และมาจดทะเบียนใหม่ในนามบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ในปี 2542 และ บริษัท เฟนเนลี่ จำกัด ในปี 2537 ถัดมาเพื่อเป็นการรองการขยายตัวในทางด้านธุรกิจ โดยดำเนินธุรกิจในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและสินค้าอื่น ๆ ในชื่อสินค้า “มาร์เวลล์” (Marwell), “เมย์ฟายน์” (Mayfine), “เฟนเนลี่” (Fenneli), “คาร์เรน” (Karren) และ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการนำเข้า ในชื่อสินค้า “อเลน เดอรอง” (Alain Delon) และ “บีไซด์ ยู” (Beside-U)
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋า ที่มีความหลากหลายของกลุ่มสินค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด”
 
ประวัติบริษัทฯ
ในปี 2523 คุณนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ กับคุณธีรพร กิระนันทวัฒน์ (ลิ่วเกษมศานต์) เริ่มต้นสร้างธุรกิจเป็นผู้ผลิตกระเป๋าถือสตรี ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้อปเท็น เทรดดิ้ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2524 บริเวณตรอกห้านาย ย่านหัวลำโพง ซึ่งทำการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งการขยายตลาดออกไปยังต่างจังหวัด ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณนิวัฒน์และคุณธีรพร ในการดำเนินธุรกิจอันชัดเจนแน่วแน่มาตั้งแต่ต้นว่า "สินค้าดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม และมีบริการหลังการขาย" ซึ่งเป็นหลักการแรกอันสำคัญที่จะช่วยสะท้อนผลลัพธ์ทางการค้าที่ดี ด้วยการยึดเอา ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ สร้างทั้งความประทับใจทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า และความรู้สึก ประทับใจจากบริการหลังการขายและหลักจริยธรรมพื้นฐานของผู้บริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น "พนักงานอยู่ได้ องค์กรจึงอยู่ได้" และ "ธุรกิจจะเติบโดอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ หากไม่มีสังคมอุ้มชู" ซึ่งได้ถูกนำมาเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจที่มีทิศทางอย่างชัดเจน จึงทำให้ธุรกิจครอบครัวเล็ก ๆ นี้ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จจนสู่การพัฒนาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามของ แบรนด์ “มาร์เวลล์”(Marwell) และ “เมย์ฟายน์” (Mayfine) และขยายตลาดออกไปจำหน่ายยังประเทศฮ่องกงและหลายๆ ประเทศในสหภาพยุโรป จากการเข้าร่วมโครงการของทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จนผ่านการดำเนินธุรกิจ มาราว 6 ปี จึงขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงงานเพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ต้องย้ายมายังบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมบนถนน ประชาราษฎร์สาย 1 ในปี 2532 เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทและขยายไลน์สินค้าไปยังผู้บริโภคในกลุ่มอื่นๆ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท เฟนเนลี่ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “เฟนเนลี่” (Fenneli), “คาร์เรน” (Karren) ขึ้นในปี 2537 ด้วยจำนวนพนักงานทั้งสำนักงาน, พนักงานขายและฝ่ายผลิตร่วมกว่า 500 คน
แต่ในปี 2540 ที่ประเทศไทยได้เผชิญกับ "วิกฤตต้มยำกุ้ง" ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ จึงทำให้คุณนิวัฒน์และคุณธีรพรตัดสินใจปรับกระบวนการผลิตด้วยวัตถุดิบและรูปแบบของสินค้า จากกระเป๋าหนัง เป็นกระเป๋าผ้าและหนังเทียม เพื่อประคองธุรกิจให้คงดำเนินต่อไป จนถึงปัจจุบันที่ได้มีการต่อยอด พัฒนา และสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องหนังหลากหลายประเภท และยังได้รับการยอมรับจากคู่ค้าในต่างประเทศในการร่วมธุรกิจในการเป็นผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ “อเลนเดอลอง” (Alain Delon) และ “บีไซด์ ยู” (Beside-U) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
จากจุดเริ่มต้นด้วยความทุ่มเทมาสู่ความเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับมาตลอดเวลากว่า 30 ปี และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าด้วยความซื่อสัตย์ อย่างสูงสุดต่อผู้บริโภค ด้วยการคัดสรร คุณภาพวัสดุ การออกแบบ และฝีมือแรงงาน ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อเติบโตไปอย่างไม่หยุดนิ่งดังเช่น อุดมการณ์ของผู้บริหารสืบไป